Неделя, 10.12.2023

Важно:

Националният център по наркомании не трябва да се закрива

Закриване на Националния център по наркомании
Закриването на Националния център по наркомании е заплаха.
 

 

Становище относно: Проект на Постановление на Министерски съвет по предложение на Министерство на здравеопазването за структурни промени в системата на здравеопазването, а именно

 
Чл. 1. Преобразува Националния център по наркомании чрез вливане в Националния център по обществено здраве и анализи, публикуван на сайта на МЗ на 09.07.2014 г.

Пациентски организации „Заедно с теб” сме категорично против закриването на Национален център по наркомании


За нас нито има обяснение, нито логика, нито реални и логични мотиви в доклада министъра на здравеопазването, д-р Таня Андреева, във връзка с това Постановление.
Националният център по наркомании (НЦН) има нужда от промени, има нужда от препоръки и оптимизиране, но той е една работеща структура, с професионалисти, експерти по наркомании.
През годините ние, като пациентски организации, ангажирани към зависимостите, многократно сме търсили срещи, участвали сме в работни групи. Директорът на Националния център по наркомании, д-р Цвета Райчева, е един диалогичен и отворен експерт към нас, пациентите. Винаги сме намирали отворени врати и желание за сътрудничество, както и готовност за приемане и обсъждане на нашите предложения.
Вливането на Националния център по наркомании към Националния център за обществено здраве и анализи обрича зависимите пациенти на липса на адекватна и експертна грижа.


Държавата, в лицето на Министъра на здравеопазването, д-р Таня Андреева, абдикира от зависимите пациенти и ги изхвърля на улицата


Директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, доц. Жени Стайкова, нито има опит за работа със зависимости, нито има потенциал.
Зависимостите и зависимите пациенти са една трудна и особена материя и е пълна безотговорност „административното им зачисляване” към служители без опит и без потенциал, без нужната експертност да се справят с решаването на проблемите на наркоманиите.
За нас, като наблюдаващи години наред зависимостите, проблемите, взимането на решения, единственото обяснение за този акт на вливане, е продиктувано само да се „напълни с дейност” една структура – Националния център по обществено здраве и анализи, за сметка на здравето, грижата и адекватната подкрепа на зависимите пациенти и на техните близки.

Единственият факт, изразен в доклада, с който Министърът на здравеопазването, д-р Таня Андреева, подкрепя това решение, е че „няма да има промени” в държавния бюджет.
Министър Андреева, зависимите пациенти на България и техните близки, не са само цифри.
Това са стотици човешки съдби в беда.


С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

 

 

12-07-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio