Събота, 14.12.2019

Важно:

Сърдечно-съдови заболявания "Бг сърце"

Пациентски организации "Заедно с теб"

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания

 

АСОЦИАЦИЯ НА ПАЦИЕНТИТЕ СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  е  регистрирана като сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.

Цели на Асоциацията на пациентите със сърдечно-съдови заболявания:

1. Активно участие  в обществени дебати и диалог с институциите във връзка с профилактиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания.
2. Подпомагане на  диалога между здравните специалисти и пациентите,  подобряване на достъпа до адекватна  медицинска помощ,  пропагандиране на  профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания, както и навременната диагностика, информиране  обществото за последиците от тези заболявания,  грижи за подобряване на обществените нагласи за професионализма на българския лекар.

 

Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания -  Гена Пеева, зам.-председател
 Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio