Неделя, 26.05.2024

Важно:

Детско и майчино здравеопазване "Усмихни се"

Пациентски организации "Заедно с теб"

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата "Усмихни се"

Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата "Усмихни се"

Асоциация   “Усмихни се” е регистрирана като  сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.


Целите относно детското и майчиното здравеопазване, които  Асоциация "Усмихни се" си поставя са:

1. Иницииране и участие  в обществени дебати, както в диалог с  институциите по отношение  на репродуктивното здраве на жената и мъжа, бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
3. Подпомагане  подобряването на нормативната уредба, касаеща  репродуктивното здраве на жената и мъжа, бременността, раждането и отглеждането на деца чрез участие в създаването  на проекти относно  изменения и допълнения в нормативните актове, които са свързани с  социалната  и здравна политика на държавата;

4. Осъществянане на  връзка между гражданското общество и институциите в държавата  по въпроси, които са  свързани с репродуктивното здраве на жената и мъжа, бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
5. Предлагане на  независими експертни оценки за състоянието на проблемите, свързани  репродуктивното здраве на жената и мъжа, бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
6. Да информира обществото по въпросите, които касаят превенцията на полово предаваните болести, репродуктивното здраве на жената и мъжа, бременността и отглеждането на деца, подобряването на достъпа до адекватна медицинска помощ.

Асоциация "Усмихни се" - Пенка Георгиева, председател
 


Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio