Понеделник, 22.07.2024

Важно:

Трансплантирани и оперирани "Бъдеще за всички"

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички"

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички"

АЛИАНС НА ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ И ОПЕРИРАНИТЕ – АТО „БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ” е регистрирано като сдружение с нестопанска цел съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите, които  Алиансът на трансплантираните и оперираните  "Бъдеще за всички" си поставя  са:

1. Иницииране и участие  в обществени дебати и диалог с институциите по въпросите, отнасящи се до   операциите, вследствие на всички заболявания, диализата, донорството и трансплантациите.
2. Да участва в подобряването на  нормативната уредба, касаеща  операциите, вследствие на всички заболявания, диализата, донорството и трансплантациите чрез участие в създаването на  проекти за изменения и допълнения в нормативните актове, свързани със социална и здравна политика на държавата;
3. Осъществянане на  между гражданското общество и институциите  по отношение на проблемите, свързани с операциите, вследствие на всички заболявания, диализата, донорството и трансплантациите.
4. Предлагане на независими експертни оценки относно  състоянието на проблемите, които са свързани с операциите, диализата, донорството и трансплантациите.
5. Активно информиране на  обществото по въпросите, отнасящи се до  операциите, диализата, донорството и трансплантациите.

Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички"

Евгени Георгиев, Почетен председател, имейл: ato_patients@abv.bg, GSM +359 887929039

Евгени Георгиев, Почетен председател, Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички"

София Пенчева, Почетен председател, GSM +359 898767226

София Пенчева, Почетен председател, Алианс на трансплантираните и оперираните АТО "Бъдеще за всички"

 Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio