Понеделник, 20.05.2024

Важно:

Пациенти остават без лекарства

Пациенти остават без лекарства
Пациентите остават без лекарства заради наредба

 

Над 470 жизненоважни медикамента отпадат от петък от реимбурсация поради условието да се доплаща до 60 % от най-евтиния медикамент в групата


Според експерти на Пациентски организации „Заедно с теб“ обнародването в ДВ на 27.11.2015 г на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013, оставя огромен брой пациенти без лекарства, заплащани от НЗОК.

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) За лекарствените продукти, включени в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, не може да се начислява доплащане от пациента, по-високо от 60 на сто върху стойността на опаковка, изчислена на база референтна стойност на лекарствения продукт, който е с най-ниската стойност за дефинирана дневна доза (ДДД)/терапевтичен курс, определена по реда на раздел ІІІ от глава шеста при отпускането им в аптека.“

Тази регулация ограничава правото на избор на пациента, както и на лекуващия го лекар.

 
Не може с нормативен акт да се прави ограничаване на финансовия избор на пациента дали да се лекува с най-евтиното или по-скъпо лекарство.


Ние изразяваме несъгласие с това ограничение и считаме, че в интерес на пациентите е да имат право на информиран избор. С бланка, утвърдена от Министъра на здравеопазването, пациентът може да изрази категорично желание дали да получи най-евтиния продукт или да доплати според своя избор и финансови възможности. Така ще се осъществява нужният контрол.

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

30-11-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio