Сряда, 05.10.2022

Важно:

Стандарт за деца с цепнатини на устната и небцето

 

Стартира  разработване на европейски стандартизационен документ за  грижи при  деца с вродени цепнатини на устната и небцето

 

"По инициатива на Българският институт за стандартизация (БИС) в партньорство с националния орган за стандартизация на Австрия (ASI) и секретариатът на новосъздадения европейски комитет на CEN стартира проект CEN/PC 424 „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето”  с участието на представители на различни медицински специалисти, Асоциация на децата с лицеви аномалии, както и с участието на Пациентски организации "Заедно с теб", заяви Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации.

Националните членове на Европейския комитет за стандартизация (CEN) потвърдиха с Решение на Техническия съвет на CEN (Decision BT 5/2013) необходимостта от създаване на проектен комитет за разработване на стандартизационен документ, различен от европейски стандарт, в областта на ранни грижи при новородени деца с лицеви аномалии. Инициаторите на предложението, Австрия и България, заедно с националните органи за стандартизация на Холандия, Финландия и Румъния, се ангажират да участват активно при разработването на Технически доклад на CEN, който да съдържа указания и препоръки за организация на услугите, свързани с ранни грижи при новородени с цепнатина на устната и небцето, и който да служи като модел за страни, в които няма национално законодателство в областта на грижите за бебета, родени с такъв тип лицева деформация.

Грижи за децата с цепнатини на устната и небцето

Техническият доклад ще предостави ръководство за организацията на услугите, свързани с ранни грижи при новородени с цепнатина на устната и небцето от момента на диагнозата (преди или след раждането) до първата операция за окончателно отстраняване на деформацията. Целта на документа е специфициране на нуждите от подкрепа на бебето, на семейството, както и на уменията, познанията и професионалната квалификация, които са необходими, за да се отговори на тези нужди.

На  работна среща се създаде   Национален технически орган към БИС, който да участва в работата на новосъздадения проектен комитет на CEN за разработването на технически доклад „Грижи при вродени цепнатини на устната и/или небцето”.

Единодушно за ръководител бе избран проф. Юрий Анастасов, хирург с дългогодишен опит в лечението на вродените лицеви аномалии и завеждащ Отделение по Пластична и Краниофациална Хирургия към УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив.

16-06-2013 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio