Неделя, 14.08.2022

Важно:

Дарението на онко лекарства на НЗОК е опасно

Дарение на онко лекарства на НЗОК
Дарение на онко лекарство на НЗОК е недалновидно

Дарение на онкологични лекарства на НЗОК от фарацевтична фирма

От името на Пациентски организации „Заедно с теб” считаме, че дарението на онкологични лекарства на НЗОК, разпоредител с нашите публични средства, е опасно и показва невъзможност на Здравната каса да се справи със ситуацията, за да спаси живота на български пациентки с рак на млечната жлеза.


Държавата е длъжна да осигури лечението на онкологично болните пациенти според препоръките на водещите онколози, както и на националния консултант по химиотерапия.


Решението на НЗОК да приеме дарение от фармацевтична компания е недалновидно


Фармацевтичната фирма можеше да дари лекарствата на самите пациентки или на лечебните заведения под някаква форма и тогава нямаше да се засягат отношения с публичните средства.
И считаме, че осигуряването на лекарства на онкологично болни пациенти за два месеца не е решение за спокойствието и сигурността, защото декември е съвсем наблизо. А и в месец декември когато няма да има дарение за тези пациенти, НЗОК ще е в същата невъзможност да се справи с бюджета.
Това, което прави лошо впечатление в тази връзка е противопоставянето от членове на НС и от управителя д-р Румяна Тодорова на осигуряването на лекарства на пациенти и финансирането на болниците.
Считаме, че както пациентите се нуждаят от лекарства, така и българският лекар имат право на достойно и навременно заплащане за труда си.
Вместо да предприема половинчати решения, предлагаме на НЗОК да поиска от Парламента да освободи 108-те милиона, които са на отделна сметка и извън бюджета на НЗОК за 2013 г., и да не предизвиква напрежение с начина си на управление както сред пациентите, така и сред болничните заведения.

Заседанията на Надзорния съвет на НЗОК да бъдат открити


И второ предложение, но не на второ място, считаме, че е време заседанията на Надзорния съвет на НЗОК да станат открити за обществото, така както са тези на Комисия по здравеопазване към Парламента. Така всяка една заинтересована страна – БЛС и лекари, пациенти, както и журналистите, ще могат да знаят кой каква позиция заема, за да вземе решение за нашите общи публични средства.
Като член на Надзорния съвет не съм подписвала декларации за конфиденциалност, така че считам, че е възможно и само политически отговорно взимането на решение за открити заседания на Надзорния съвет.

Пенка Георгиева

02-10-2013 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio