Сряда, 22.05.2024

Важно:

Диспансеризирани пациенти остават без преглед при специалист

Диспансеризирани пациенти без преглед при специалист
Пациенти с хипертонния, диабет, инсулти без преглед при специалист

 

 

Становище
Относно: НАРЕДБА № 8 за профилактичните прегледи и диспансеризацията

 

 

 

 

Пациентски организации „Заедно теб“ сме разтревожени от влизащите промени в профилактичите прегледи и диспансеризацията на хронично болните пациенти от 1 януари 2017 г.


Така заложените нормативни промени в Наредба 8, Приложение 13 към чл. 22, ал. 1 - Вид и периодичност по дейности по диспансеризация при лица над 18 г. ограничават достъпа до специалисти на големи групи от пациенти.
Общопрактикуващи лекари (ОПЛ) без нужната специалност вече ще лекуват хипертонична болест на сърцето, есенциална хипертония, диабет, диабетна ангиопатия, диабет с ретинопатия или катаракта, последици от мозъчно-съдови болести (инсулти), невропатична атропатия, ендокринни болести, болести на пикочно-половата система, болести на мускулите, увреждания на нервата система, диабетна полиневропатия, съдови увреждания, бъбречни заболявания, водещи до бъбречна недостатъчност и др.


От 1 януари 2017 г. много диспасерно болни пациенти ще се наблюдават и лекуват само от общо практикуващи лекари (ОПЛ), които обикновено нямат нужната специалност и ще бъдат изпращани при специалист само по лична преценка на ОПЛ.

 
От забележка към същото приложение е видно, че в случаите, в които едно диспансеризирано лице над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ. Не биха ли се гарантирали здравето и живота на пациентите, ако те получават специализирана помощ за всяко заболяване?
Нашите пациенти предполагат, че поради финансови интереси – получаване на средства от НЗОК за дейности и/или поради финансов интерес за изписване на определени медикаменти (припомняме сигналите за екскурзии за лекари), те няма да бъдат изпращани при специалист от СИМП, когато това е разписано само по преценка на ОПЛ.
Това води до притеснения, че здравето на огромни групи пациенти с масови заболявания ще бъде застрашено, тъй като ще бъдат лекувани от лекар без нужната специалност.
Ние, като пациентски организации сме изключително озадачени какво налага изолирането на лекари от СИМП.
Защо няма да имаме достъп до лекари, учили години наред и практикували определена специалност?
Настояваме да се върнат възможностите според сега действащата Наредба, а именно диспасеризираните пациенти да имат ГАРАНТИРАНО право на минимум един преглед годишно при специалист по тяхното заболяване.
Само така ние ще бъдем сигурни в достъпа ни до специализирана медицинска помощ и че финансови интереси няма да бъдат определящи в лечението ни.

 

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

22-12-2016 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio