Неделя, 26.05.2024

Важно:

Електронната платформа за лекарства е в наш интерес

Електронна борса, платформа за лекарства
Електронна борса за лекарства в полза на пациентите

 

 

Становище

 
Относно: Централизирано договаряне на електронна платформа на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения.


Пациентски организации „Заедно с теб“ подкрепяме и считаме, че чрез изграждането на електронна система и създаването на централизирана обществена поръчка за лекарствени продукти за болничните заведения ще се изпълнят предписанията на Европейската комисия за провеждане на прозрачни и ясни обществени поръчки в сектор здравеопазване. Така ще се приложат най-добрите европейски практики за изразходване на публичен ресурс. В Италия, където е приложена същата система, цените на закупените лекарствени средства са намалени с 18%, а в Скандинавските страни с 20%. Лечебните заведения вече няма сами да договарят с доставчиците цени за малки количества лекарства, а ще изпращат заявките си към електронната платформа, която ще обединява всички получени заявки за всеки отделен медикамент и ще търгува общите количества. При окрупняването на обемите ще се постигне и значително по-ниска цена за медикамент. В системата ще има възможност да участват всички лечебни заведения на територията на страната, както и регистрираните доставчици.

 
Процедурата е обявена за всички лекарствени продукти, включени в Приложение 2 на Позитивен лекарствен списък

Това е добре за пациентите, тъй като няма да има ограничаване на конкуренцията и нелоялно насочване към един или друг производител.
Приветстваме условието в обществените поръчки да са включени всички видове опаковки от даден лекарствен продукт.

Факт е икономическият интерес към определени разфасовки. Липсата на желание да се доставят всички видове регистрирани опаковки води до невъзможност за пълноценно изпълнение на терапевтичните схеми за пациентите и бракуване на скъпоструващи лекарствени продукти, а това е загуба на публични средства.
Изискванията на обществената поръчка за минимален остатъчен срок на годност над 50% защитават обществения интерес за осигуряване на качествени, ефикасни и безопасни лекарствени продукти за българските пациенти. МЗ е направило запитване към различни лечебни заведения, които са отговорили, че изискваният от тях минимален остатъчен срок на годност в момента е между 75 и 60%.


Добре е, че обществената поръчка е за ориентировъчни количества, които са определени на база потреблението на лечебните заведения през 2015 с годишен резерв от допълнителни 30%. При намаляване количествата от даден продукт, може да бъде обявена нова отделна обществена поръчка за него.
Всяка година ще се провеждат нови обществени поръчки за всички нови медикаменти, включени в Приложение 2 на Позитивен лекарствен списък, за да може българските пациенти да имат достъп до всички нови и иновативни лекарствени средства, заплащани от НЗОК.

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

27-12-2016 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio