Вторник, 05.03.2024

Важно:

Кауза България 2015: Национална програма за детско здраве

Национална програма за детско здраве, Пациентски организации
Кауза: Национална програма детско здраве

 

 

Министерство на здравеопазването нееднократно заявява, че приоритет ще бъде за държавата детското здраве и за да не остане това само на думи, от
Пациентски организации „Заедно с теб“ и Института по иновации днес обявяваме

КАУЗА за 2015 година:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕТСКО ЗДРАВЕ

Последния месец проведохме редица разговори с водещи детски лекари, национални консултанти, представители на академичната общност и съсловни организации, ангажирани към грижата за детското здравеопазване, депутати от Комисията по здравеопазване, родители на деца от цялата страна. Получихме ангажираност и уверение, че децата на цяла България имат спешна нужда (с оглед и на последните трагични събития!) от Национална програма за профилактика на детското здраве и ранна диагностика.


Призоваваме институциите, лекарите, сестрите, медиите и обществото в обединяване на усилията ни, за да стане грижата за децата на България реално действие до края на 2015 година!

Пациентски организации „Заедно с теб“ организираме провеждането на Кръгла маса на тема“ през февруари за децата на България, които имат нужда от профилактика и ранна диагностика“ с участието на водещите екперти в областта на детското здраве и институциите и входираме мотивираната Кауза за 2015 г. в Министерство на здравеопазването и Комисия по здраве към 43 НС.


Нацоналната програма за детско здраве (НПДЗ) и ранна диагностика ще има за цел да развие високо специализирина профилактика и превенция на заболяванията при децата от 0 до 18 години в България. За изпълнението на тази цел е необходимо сформирането на екип от професионалисти от областите: детска кардиология, УНГ, детска травматология, детска хирургия, детска урология, детска дентална медицина, женска консултация по време на бременността и други.


Анализът на настоящето положение показа, че към момента в България нямаме провеждани адекватни профилактични прегледи за деца в последните десет години.
Липсата на високо специализирани здрави специалисти извън големите университетски центрове силно затруднява достъпа на децата и техните родители до адекватни медицински услуги и дискриминира пациентите. А невъзможността на общинските центрове да осигурят високо специализирано оборудване ограничава възможността за диагностика и лечение на децата. Икономическата криза води често до ограниченост на пътуванията и оттам на навременна консултация.

 
От наши наблюдения, а и базирайки се на данните и анализа, който направихме в Института по иновации на регионалната програма „Детско здраве“ на УМБАЛСМ „Пирогов“, която беше проведена последната година в страната установихме, че родителите проявяват голям интерес и имат нужда от провеждане на детска превенция, ранна диагностика, имунопрофилактика.


С профилактика се установяват в много ранна фаза определени заболявания, провежда се бързо и навременно лечение, което предотвратява по-нататъшни усложнения, костващи скъпо струващи изследвания, медикаментозно и евентуално стационарно лечение, а така ще се повиши и икономическата ефективност от изразходването на публичните средства.
В Националната програма се очаква да бъдат включени също така обучение и обмен на добри практики между медицинските лица в училищата и детските градини, както и общопрактикуващи лекари за профилактика на основните значими заболявания при децата, а също така и иновативни схващания за навременното лечение.
Задачите, които една такава Национална програма за детско здраве си поставя са: създаване на управленски орган, на високо специализирани центрове с експертен екип, които да провеждат специализираните прегледи и високо технологични изследвания, Национален обучителен център.


В процеса на провеждането на прегледите, наблюдавайки нуждите на пациентите, ще се осигури разширяване на таргетните групи и включването на лекари от други специалности.

 
Очертава се възможност да се подсигури РАВЕН ДОСТЪП за използване на апаратура за високо специализирани изследвания за всички пациенти от цялата страна, а провеждането на лечение в амбулаторни условия ще намали хоспитализациите.

 
Очаква се да се подобри информираността на родителите и децата за провеждане на самостоятелна превенция на заболяванията.

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”
Институт по иновации

07-01-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio