Петък, 24.05.2024

Важно:

Клиничните изпитвания осигуряват достъп до иновативно лечение на пациентите

Клинични проучвания
Клиничните изпитвания са от полза за пациентите

 

"Клиничните проучвания предлагат помощ за пациентите и влияят положително върху здравеопазването, осигурявайки достъп до иновативно и висококачествено лечение на пациентите без значение от здравноосигурителния им статус", коментира д-р Иван Георгиев, председател на Българска асоциация по клинични проучвания БАКП.

Според д-р Георгиев преди даден изследван медикамент да бъде достъпен за пациентите, могат да изминат до 7-8 години и е факт, че грижите и услугите към пациентите в проучванията често са повече отколкото съответните възможности, осигурени от стандартното здравеопазване в България. Изпитванията са особено важни и за българските лекари, защото осигуряват възможност за натрупване на опит с нови технологии, още една терапевтична алтернатива, работа в международни екипи и допълнителни доходи.

България има отлична репутация в индустрията за клинични изпитвания, който е граден през последните 20 години и с пазарен дял от 1.1% през 2017 г. сме на 20 място в света

Около 10 000 нови пациенти се включват всяка година в клинични изпитвания на над 500 центъра в България. Заетите в сектора са около 3000 души. Прекият финансов поток, генериран от клинични изпитвания у нас през 2017 г., е 178 милиона лева, като 41 милиона от тях са плащания към бюджета като данъци, такси, осигуровки. Това бе съобщено по време на семинар за журналисти на тема: "Значението на клиничните изпитвания за пациентите, медицинските специалисти и здравните власти", който се проведе на 07.12.2018 г. в Боровец. Организатор е Българската  асоциация по клинични проучвания (БАКП).

Клиничните изпитвания имат и своите рискове, поради което са въведени стриктни регулации за извършването им. В основата на тези регулации стоят хармонизираните правила за добра клинична практика, обясни д-р Георгиев. Някои от основните етични принципи са: ползите да са по-големи от известните рискове, за доброволно информирано съгласие, за квалификация на изследователите и др.

По думите му регулаторната рамка на България в момента е много добра, с няколко останали дефицитни области като например неинтервенционалните изпитвания. Според него, основната заплаха са ескалиращите административни бариери, поставяни от все повече държавни болници. 

Председателят на БАКП подчерта, че клиничните изпитвания играят ключова роля за иновациите в медицината и борбата с тежките заболявания. Около 40% от знанията, нужни за одобрението на всяко ново лекарство, се генерират в клиничните изпитвания.

Очакванните иновации в областта на клиничните изпитвания, които ще дадат по-добри възможности за лечението на пациентите в бъдеще, са свързани с комбинираните терапии, CAR-T клетъчните терапии, клетъчната и генната терапия.

Пациентски организации Заеднос теб

09-12-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio