Вторник, 05.03.2024

Важно:

Лекарства без обществена поръчка

Лекарства без обществена поръчка
Лекарства без обществена поръчка

Позиция

Относно: Законопроект за допълнение на Закона за обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти по чл. 266а ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от лечебните заведения без провеждане на обществени поръчки, внесен от д-р Даниела Дариткова и Данаил Кирилов.

 

В списъка по чл. 266а, ал. 2 от ЗЛПХМ се включват лекарствени продукти, които са разрешени за употреба в Европейския съюз и от ЗЛПХМ, но не се разпространяват в България и са без алтернатива у нас.

Пациентски организации „Заедно с теб“ приветстваме и подкрепяме предложението на д-р Даниела Дариткова и г-н Данаил Кирилов за отпадането на задължението за обществени поръчки за тези медикаменти.

Става на въпрос за лечение най-вече на деца с редки заболявания. Като член на Обществения съвет на Фонда да лечение на деца съм изразявала желание за разрешаване на този казус, затрудняващ и бавещ лечението на децата. Поради спецификата на тези заболявания трудно се прави прогнозиране и планиране на обществена поръчка за закупуването на тези медикаменти.

Започването на навременно лечение на тези заболявания налага осигуряването на нужните лекарствени продукти в много кратки срокове.

 Тези медикаменти  не подлежат на ценова регулация у нас и в голяма част от случаите имат един доставчик, което изключва конкуренция между тях. Това обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на медикаменти при максимално изгодни условия.

Пациенски организации „Заедно с теб“ очакваме приемането на този законопроект да осигури навременно лечение на пациенти, предимно деца, чиито заболявания са без аналог в България.

 

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

26-01-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio