Неделя, 14.04.2024

Важно:

Мерки за Мораториум на иновативни терапии

Молекули иновативни терапии
Мерки за Мораториум на иновативни молекули

 

Предложение на мерки относно Мораториум на иновативни терапии в Закона на бюджета на НЗОК за 2018 г.

Според действащото законодателство административните процедури за промяна на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г. ще отнемат три месеца.

 

 

С оглед на засилващото се обществено напрежение от Пациентски организации „Заедно с теб“ предлагаме на институциите следните мерки:

- Спешно приключване до края на 2017 г. на преговорите на НЗОК  за отстъпки с Притежателите на разрешение за употреба на лекарства за одобрените от комисиите 32 иновативни молекули, за да могат да влязат в Позитивната листа на НЗОК за 2018 г. и да изчакат падането на Мораториума. Забавянето на преговорите ще забави осигуряването на лечението на пациентите, нуждаещи се от иновативни терапии. По наша информация тези преговори са замразени.

- Специализираната Комисия за одобряване на нови терапии, предлагана от Министерство на здравеопазването, да заработи временно и палиативно, докато изтекат трите месеца, изисквани от законодателството за административни процедури.

Бихме приели реимбурсирането на тези молекули, които се покриват от здравните фондове на 9 европейски държави като условие, тъй като повечето от тези, които кандидатстват в НЗОК отговарят на това изискване.

Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме категоричност относно осигуряването на лечението с иновативни терапии на всички пациенти, които се нуждаят, независимо от заболяванията. Както за тези, за които няма съществуващо лечение, така и за тези, на които наличните  терапии не помагат.

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

18-12-2017 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio