Неделя, 28.11.2021

Важно:

Международна конференция по аутизъм, Карин дом, Варна

 

Международна Конференция по аутизъм във Варна

 

Имам удоволствието да ви уведомя за организирането и провеждането на Международна конференция по аутизъм в Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна, която ще се проведе от 10 юни до 12 юни 2013 г.


Като председател на Пациентски организации „Заедно с теб” участвам в Международната конфереция по аутизъм като доброволец, осъзнавайки ролята на неправителствените организации да бъдат граждански отговорни и да вземат дейно участие във формирането на здравни политики.

По тази причина се насочихме към една толкова актуална и трудна тема – децата с аутизъм.
С ангажирането ни към организирането на Конференцията по аутизъм ние изпълняваме мисията си като родители от няколко пациентски организации, обединени в сдружението "Заедно с теб".
Официалното откриване на Конференцията по аутизъм е на 10 юни 2013 г. от 9.30 ч., а пресконференцията за медиите ще е от 11:15 до 11.45 часа.

Организатори на Международна конференция по аутизъм

Организатори на Конференцията по аутизъм са:

- д-р Бистра Власакова, анестезиолог от Бостънска детска болница;

- г-жа Мариана Николова, Изпълнителен директор на Фондация "Карин дом";

- г-жа Сара МакФийтърс, Доброволец от Корпус на мира на САЩ в България.

Идея и цели на Международна конференция по аутизъм

Целта на тази конференция е да се запознаят българските специалисти, семействата и обществеността с най-новите тенденции за работа с децата от аутистичния спектър чрез представяне на семинари и лекции, които ще са водени от международни специалисти в областта на аутизма. Идеята е усъвършенстването на различни терапевтични методики, част от които вече успешно се прилагат в Карин Дом.
Най-важен елемент на Конференцията по аутизъм са темите, които са свързани с ранна диагностика. Специалистите считат, че е необходимо държавата да поеме отговорност и да бъде създадена Национална програма по проблемите на децата от аутистичния спектър.
За участие в Конференцията са регистрирани над 250 психиатри, невролози, педиатри, терапевти - психолози, логопеди, ерготерапевти/окюпейшънъл терапевти, рехабилитатори, педагози от специални и общообразователни детски градини и училища; родители и членове на семействата на деца и младежи от аутистичния спектър.


Лектори на Международната конференция по аутизъм във Варна са:

- д-р Рамзи Назир, педиатър от Бостънската детска болница, афилиирана към Медицинското училище на Харвард;
- Джейсън Травърс, Ph.D., BCBA-D, ABA поведенчески анализатор, преподавател по специална педагогика в Масачузетския Университет;
- Даян Л. Максън, MHA, MS, OTR/L, магистър по здравна администрация, магистър на науките, лицензиран окюпейшънъл терапевт;
- д-р Бистра Власакова, завършва Медицински Университет – гр. Варна, специалист по педиатрична анестезия в Бостънската детска болница, САЩ, ръководител на иновативна програма за периоперативна подготовка на пациенти с аутизъм.

Подробна информация можете на намерите на сайта на Международната конференция по аутизъм: http://autism.karindom.org/.

 

Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

26-05-2013 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio