Понеделник, 22.07.2024

Важно:

Напрежението сред хората с увреждания за освидетелстване от ТЕЛК

Напрежението сред хората с увреждания за освидетелстване от ТЕЛК
Напрежението сред хората с увреждания за освидетелстване от ТЕЛК

Позиция на  Пациентски организации “Заедно с теб”

Относно: Напрежението сред хората с увреждания за освидетелстване от ТЕЛК

Това, което трябва спешно да се задвижи, е законопроектът за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (48-254-01-75 от 29/11/2022) и идентично  Законът за здравето, за извършване на нормативни промени, регламентиращи правото на лицата да ползват подкрепа/права, и след изтичане на срока на експертното им решение от ТЕЛК, в случай че са подали заявление-декларация за преосвидетелстване в нормативно определения срок, но не са били преосвидетелствани своевременно от органите на медицинската експертиза.

Относно Наредбата за медицинска експертиза считаме, че промените се движат по нормативно определените срокове и e необходимо време да се нанесат нужните промени от обществените консултации.

Настояваме спешно да бъдат изискани становищата по проектонаредбата от специализираните експертни състави към НЕЛК, както и от Експертните съвети по съответните медицински специалности.

С уважение: Пенка Георгиева

10-01-2023 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio