Четвъртък, 18.04.2024

Важно:

Наредба за удовлетвореност на пациентите

Наредба за удовлетвореност на пациентите
Пенка Георгиева, Пациентски организации "Заедно с теб"

Становище

Относно: Проект на Наредба за проучване удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от НЗОК


Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме удовлетвореност от проекта на наредбата, публикуван за обществено обсъждане от Министерство на здравеопазването.
Считаме, че с предложената методика в проекта на Наредбата се предлага иновативен, ясен и справедлив модел за оценка на удовлетвореността на пациентите от извършената медицинска дейност.
Въпросната методика ще даде повече информация за правата на пациентите, ще осигури достъп до медицинска документация, както и яснота за допълнителните плащания.
Предложената методика е достатъчно ясно и професионално разписана като е защитен произволният избор на анкетирани пациенти чрез софтуер на принципа рождена дата.
Предвидено е и генерирането на по-големи масиви за анкетиране, за да се избегне драстично намаляване на групата заради откази.
Преценено е правилно притеснението на пациента, ако бъде интервюиран в самото лечебно заведение, затова е определено анкетирането да е по телефона, след изписване от болничното заведение.
Чрез въпросник № 2 е дадена възможност на НЗОК да направи анализ и препоръки към лечебните заведения за подобряване на медицинската дейност.

Пациентски организации „Заедно с теб“ винаги сме настоявали за подробно информирано съгласие за медицинските дейности, така че чрез тази методика ще очакваме да се направи оценка на степента на информираност и впоследствие да се работи върху единни и подробни информирани съгласия.

Според наши експерти, освен активното участие на пациента в оценката, удовлетвореността от предпоставката за активен диалог пациент - институция, ще се постигнат и индиректни финансови резултати, тъй като самата методика предполага и контрол на свободен принцип за действителност на извършени процедури, изследвания, изписване на медикаменти.

 

Проектът на Наредбата е удовлетворителен за нас като пациенти и очакваме активното прилагане.


С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

03-11-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio