Неделя, 26.05.2024

Важно:

Национална програма за майчино и детско здраве

Национална програма за детско здраве, Пациентски организации
Национална програма за майчино и детско здраве

 СТАНОВИЩЕ

Относно: РАБОТЕН ПЛАН


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ - 2014-2020 г.

 

 
От Пациентски организации „Заедно с теб“, Национална асоциация на децата и младите хора с диабет, Пациентска асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се“, Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания, Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички“.

 

 
1. От името на нашите неправителствени организации изказваме благодарност на Министерство на здравеопазването, зам.-министър д-р Ваньо Шарков, за ангажираността към майчиното и детското здраве и приветстваме работата на екипите на д-р Ивелина Георгиева и д-р ЕмилияТашева, както и диалогичността.

2. Относно Повишаване нивото на информираност на бременни, двойки, деца и родители по различни аспекти на репродуктивното здраве считаме, че основната рамка е добре формулирана и ние като неправителствени организации ще се включим активно. Допълнително ще представим проект, който е заложен в плана за изпълнение на Института по иновации за 2015 г.

3. Относно Утвърждаване и реализиране на програми за обучение на родители по различни проблеми – на недоносени деца, на деца с хронични заболявания, деца със специални потребности и др. считаме, че трябва да бъдат привлечени активно медицинските сестри от детските градини и училищата, както и въобще членове на съсловната организация - Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. В тази връзка предлагаме да се покани г-жа Милка Василева, председател на съсловната организация за мнения и предложения.

4. Относно Скринингови програми, считаме, че тези са добре оформени като конкретни предложения, но имаме притеснения относно избора само за тези заболявания. Една Национална програма не може да се фокусира само върху определени заболявания, а да дискриминира останалите пациенти. Така че предлагаме Министерство на здравеопазването да покани експерти, свързани с всички хронични заболявания.
N.B. В частност като представител на Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания питам къде са нашите пациенти в грижата в Националната програма? И всяка една група пациенти би задала същия въпрос.
Същата частна забележка имаме и за децата с диабет.


5. Относно Предоставяне на интегрирани здравно-консултативни услуги в Центрове за майчино и детско здраве одобряваме точката, засягаща разкриването им в лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества със смесена държавна и общинска собственост в капитала и големи общински болници на функционален принцип. Държавата трябва да се ангажира към подобряване на дейността и базата на Университетските болници, както и да подкрепя общинските.
Не одобряваме представеното становище на първото заседание от страна на представителите на частните ин витро центрове, високо специализираната техника да бъде насочена към тях, с мотив, че Университетските болници и без това нямали база и капацитет. Частните ин витро центрове имат редица механизми по европейски проекти да си подобряват базата.
Крайно време е държавата да бъде отговорна и активна към държавните болници, както и да подкрепя общинските, тъй този ангажимент има отношение и към националната ни сигурност.


6. Относно Подобряване на грижите за недоносените деца – вкл. проследяване и рехабилитация, преди да се стигне до подобряване на грижите трябва да се отговори, кои са причините за раждането на недоносени деца. (Рамката относно грижите смятаме, че е добре оформена).
Предлагаме Националния център по обществено здраве и анализи да се включи с ангажирането към статистика, анализ и оценка на сегашната ситуация в България за причините за раждането на недоносени деца. И вследствие на този анализ държавата да се ангажира с намаляването на факторите, водещи до раждането на недоносени деца.

7. В така предложената Национална програма липсва ангажимент към денталното здраве на децата. Нашето предложение е държавата да поеме активна профилактика на децата със специални потребности и хронични заболявания. В тази връзка предлагаме да се поиска становище от д-р Борислав Миланов, председател на Българския Зъболекарски Съюз.

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”
Институт по иновации
Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”
Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”
Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания
Елисавета Котова,
Председател на Национална асоциация на децата и младите хора с диабет

23-01-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio