Четвъртък, 13.06.2024

Важно:

Несъгласие с провеждането на обществени поръчки за медицинска дейност

Несъгласие с провеждането на обществени поръчки за медицинска дейност
Несъгласие с провеждането на обществени поръчки

ПОЗИЦИЯ
Относно: Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за обществените поръчки ЗОП
(публикуван на 09.06.2023 год. на Портал за обществени консултации (strategy.bg) за обществено обсъждане)

Пациентски организации “Заедно с теб” не сме съгласни с предлаганото отпадане на ал. 8 на чл. 14 от ЗОП.

В представения за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки здравноосигурените пациенти се лишават от правото им на равнопоставен достъп до лечение и правото на избор на всеки изпълнител на медицинска дейност.

Предложението за отпадане на ал. 8 чл. 14 от ЗОП  би задължило НЗОК да провежда процедури по реда на Закона за обществените поръчки за закупуване на медицинска помощ, дентална помощ и лекарствено лечение и ще затрудни българските пациенти, както и на здравноосигурените граждани на други страни-членки на ЕС, да упражняват своите здравноосигурителни права в България.

НЗОК е осигурителна институция, която покрива определени рискове на здравноосигурените лица, а именно заплащането на медицинска помощ, дентална помощ и лекарствено лечение при настъпването на определени заболявания.

Право на всяко здравноосигурено лице е тези рискове да му бъдат покрити при условията на равнопоставеност.

Ако влезе в сила предложеното изменение НЗОК ще сключва договори по най-ниска цена в определена категория и така другите изпълнители на медицинска дейност няма да могат да участват в процеса. По този начин пациентите ще загубят правото си на достъп до всяко лечебно заведение, до всеки изпълнител на медицински дейност.

Сега договорите, сключвани от НЗОК с изпълнители на медицинска и дентална помощ, договорите за заплащане и за договаряне на отстъпки на лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания се сключват по реда на Закона за здравното осигуряване без ЗОП.

Не е ясно по какви критерии лечебните заведения ще сключват договорите с НЗОК. По качество на предлаганата услуга те няма как да бъдат оценени, тъй като няма система за оценяване. 

Възможно е да има и недостиг на медикаменти, защото не е ясно как ще се провеждат търговете. Не става ясно и как ще се провеждат обществени поръчки за лекарства и медицински изделия, в момента НЗОК така или иначе плаща най-ниската цена. Обвързването с обществените поръчки може да доведе до недостиг или забавяне на доставките, ако търговете бъдат обжалвани.


Всичко това ще доведе до хаос в здравната системата и ще се утежни неимоверно сключването на договори между НЗОК и договорните й партньори.
Критериите, по които ще се избира кой да сключва договор и кой не, са неясни и ще са благодатна почва за корупция.

Закон за обществените поръчки ЗОП

Изключения, приложими за публични възложители

(8) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Законът не се прилага за:

1. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса с изпълнители на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от Закона за здравното осигуряване;

2. договори, сключвани от Националната здравноосигурителна каса за заплащане и за договаряне на отстъпки на:

а) лекарствени продукти, медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба;

б) (В сила от 01.01.2020 г.) помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

С уважение: Пенка Георгиева   

Пациентски организации „Заедно с теб”

21-06-2023 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio