Сряда, 29.11.2023

Важно:

Несъгласие ЦСМП София да обучава спешни медици

Пациентски организации не са съгласни ЦСМП да обучава спешни медици
Пациентски организации против ЦСМП да обучава

СТАНОВИЩЕ
Относно: Проекта за Правилник за изпълнение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЦСМП


Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме несъгласие с предлаганите от Министерство на здравеопазването лобистки промени на Правилника за устройството и дейността на ЦСМП, а именно да се превърне в Национален център за обучението по спешна медицина и да организира, провежда, координира и регистрира продължаващото медицинско обучение на спешните медици.

 

 Ние подкрепяме становището на Националната асоциация на работещите в спешната медицинска помощ НАРСМП, чиито членове също изразяват несъгласие.
В Концепцията за развитие на спешната медицинска помощ у нас 2014-2020 е предвидено до декември 2015 г. Министерство на здравеопазването да създаде Национален център за продължително обучение по спешна медицина, който трябва да е единна структура за цялата извънболнична и болнична спешност, а не само за ЦСМП.
Продължаващото ни обучение на този етап в ЦСМП е нерегулярно, несистемно и хаотично.


Недопустимо е обучението на спешните медици да се извършва извън университетски болници, от нехабилитирани лица, без специалност Спешна медицина.


За нас, като пациентски организации е необяснимо защо се възлага тази дейност на ЦСМП при положение, че съгласно Одитния доклад на Сметната палата и резултатите от последните журналистически разследвания, ЦСМП София, независимо от акредитацията си, не е добър пример за коректна структура, осъществяваща навременен и ефективен достъп до спешна медицинска помощ, поради което считаме, че е крайно неуместно спешните медици да бъдат обучавани в него. След сливането на ЦСМП София град и София област по никакъв начин не се подобри дейността на спешната помощ. Продължават кадровият дефицит, закъсненията за изпълнения на повикванията, недоволството от пациентите.


Необяснимо е при този дефицит на лекари и сестри, МЗ да предлага те да прекосяват цяла България, за да бъдат обучавани в ЦСМП София от нехабилитирани лица след като в страната има 6 катедри по спешна медицина и Университетска болница по спешна медицина, в която от 20 години лекарите придобиват специалност Спешна медицина.

 
Недопустимо е да се обучават спешни медици от извънболничната помощ в отделна структура от спешните медици в болниците. Оказването на спешна медицинска помощ е единен процес и няма как обучителният процес да бъде разделен на две за извънболничната и болничната помощ.


Пациентски организации „Заедно с теб“ изискваме създаването на НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА, който да е единна структура за обучение по спешна медицина за всички спешни медици от извънболничната и болничната помощ.

Предлагаме той да е базиран в университетска болница по спешна медицина с филиали в катедрите по спешна медицина в страната.
Националният център по спешна медицина е необходим не само за обучение, но и за ежегодно обновяване на триажните протоколи в спешната помощ, диагностично терапевтичните правила и алгоритми, за въвеждане на иновации в спешната медицина, за усъвършенстване на националната карта за спешна медицинска помощ, за подготовка на обучители и висококвалифицирани спешни медици. Този център с филиалите му в катедрите по спешна медицина гарантират достъпност до университетско ниво на продължаващо обучение, с хабилитирани специалисти по спешна медицина.

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

03-08-2016 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio