Неделя, 14.04.2024

Важно:

Ограничаване достъпа до нови лекарства

Ограничаване достъпа донови лекарства
Ограничаване достъпа до нови лекарства

Позиция

Относно: Решение на Националния съвет за цени и реимбурсиране (НСЦР) за лишаване на пациенти от иновативни лекарства – заобикаляне на отменения Мораториум за нови терапии

Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме несъгласие, остро осъждаме и очакваме спешна отмяна на решението на НСЦР за лишаване на пациентите с тежки, животозастрашаващи заболявания от достъп до новорегистрирани в страната ни лекарства. В екип с Център за защита правата в здравеопазването и други подготвяме обжалване в съда.

В края на 2017 година, по предложение на НЗОК, след одобрението на министерството на здравеопазването, Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на Закон за бюджета на НЗОК. В параграф 6 от преходните разпоредби на закона се въвеждаше мораториум - забрана за заплащане на лекарства, които до този момент не са били включени в листите на НЗОК.

На 28 декември 2017 г. Националният съвет за цени и реимбурсиране (НСЦР) тихомълком прие решение, с което на практика остави в сила мораториума за новите лекарства и то не само за 2018, а до края на 2020 година.

Облягайки се на поправка в наредба 10, издадена през януари 2017 година от тогавашния министър Москов, НСРЦ определи, че всяко едно от новите лекарства ще се заплаща за около 20 пациенти годишно и само в университетски болници в София, Пловдив и Варна. Отлагането е оправдано с необходимост да се направи „оценка на терапевтичната ефективност”, въпреки, че всеки от медикаментите имат извършена оценка на здравните технологии и повечето от тях са отдавна регистрирани и прилагани в други държави.

Ето списък на всички лекарства с вторичен мораториум (подготвен от Център за защита правата в здравеопазването):

1. Nintedanib - предназначен за лечение на болни с идиопатична пулмонална фиброза и за втора линия терапия на някои видове недребноклетъче рак на белите дробове. Първоначална регистрация - 2015 година.

2. Pirfenidone – предназначен за лечение на болни с идиопатична пулмонална фиброза. Първоначална регистрация - 2011 година.

3. Mepolizumab – предназначен за лечение на болни с астма и болни с грануломатозен васкулит с полиангиит. Първоначална регистрация - 2015 година.

4. Vedolizumab – предназначен за лечение на болни с хроничен улцерозен колит(ХУХК) и болни с болест на Крон. Първоначална регистрация – 2013 година.

5. Obinutuzumab - предназначен за лечение на болни с хронична лимфоцитна левкемия и втора линия на болни с фоликуларен лимфом. Първоначална регистрация – 2013 година.

6. Ponatinib - предназначен за лечение на болни с хронична миелоидна левкемия с позитивна филаделфийска хромозома и болни с остра лимфобластна левкемия. Първоначална регистрация – 2012 година

7. Regorafenib - предназначен за лечение на болни с метастатичен колоректален карцином и болни с неоперабилни стромални тумори на стомашно-чревния тракт. Първоначална регистрация – 2015 година.

8. Olaratumab - предназначен за лечение на болни с неоперабилни мекотъканни саркоми. Първоначална регистрация – 2016 година.

9. Blinatumomab - предназначен за лечение втора линия на болни с хронична миелоидна левкемия отрицателна Филаделфийска хромозома и болни с остра лимфобластна левкемия. Първоначална регистрация – 2014 година

10. Nivolumab – предназначен за лечение на болни с меланома в това число и с метастази, болни с бъбречно-клетъчен карцином и болни със сквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб. Първоначална регистрация – 2005 година.

11. Palbociclib – предназначен за лечение на болни с Естроген позитивен, ХЕР-2 негативен рак на гърдата. Първоначална регистрация – 2015 година.

12. Venetoclax - предназначен за лечение на болни с хронична лимфоидна левкемия. Първоначална регистрация – 2015 година.

С Решението на НСРЦ голяма част от болните се лишават от достъп до животоспасяващи лекарства, но дори и малцината, които ще получават ще трябва всеки път да ходят до няколко болници в София, Пловдив или Варна. Лекарите в останалите болници, в това число университетски болници и всички Комплексни окнологични центрове КОЦ са лишени от правото да изписват и проследяват лечението на своите пациенти до края на 2020 година.

Националния съвет по цени и реимбурсиране не е публикувал тези  решения, а само списъка със забранени за изписване лекарства. От сайтът на съвета, разбираме, че за всяко от тях се допуска предварително изпълнение, тоест дори и някой да обжалва решенията, то жалбата няма да спре изпълнението.

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

15-01-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio