Неделя, 14.08.2022

Важно:

Онко пациенти без нови лекарства една година

Онкологично болни пациенти остават без нови лекарства една година
Пациенти с онкологични заболявания без нови лекарства.

 До г-н Константин Пенчев,
Омбудсман на Р България

Относно: Обнародвана в Държавен вестник на 27 декември 2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

Уважаеми г-н Омбудсман,
От името на Пациентски организации „Заедно с теб” бихме искали да Ви уведомим, че според нас има процедурно нарушение при обнародването на Наредба 40 на Министерство на здравеопазването от 27 декември 2013 г.
В публикувания проект за изменение на Наредба 40 от 4 декември 2013 г на сайта на Министерство на здравеопазването за обществено обсъждане липсва текст, който след това е наличен в обнародваната наредба на 27 декември 2013 г. в Държавен вестник.
Този текст не е минал през процедура обществено обсъждане.
Липсващият тест без обществено обсъждане е добавен директно в секцията Забележки на обнародваната на 27 декември 2013 г. Наредба 40 и гласи:
§ 10.
2. В част „Забележки“ се създава т. 9:
„9. Националната здравноосигурителна каса веднъж годишно, в срок до 25 декември, извършва анализ на включените през годината в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 ЗЛПХМ нови международни непатентни наименования на лекарствени продукти и на новите показания на съдържащи се в него лекарствени продукти по т. 5 и 6, които не е заплащала. За тях Националната здравноосигуритела каса заплаща от началото на следващата календарна година.“

Уважаеми г-н Омбудсман,
От името на Пациентски организации „Заедно с теб” Ви молим да извършите проверка относно този казус и да излезете със становище във връзка с процедурното нарушение тъй като този текст не е минал през обществено обсъждане според нас.

Ние като пациенски организации сме притеснени тъй като за навлизането за реимбрусация на нови лекарства, особено за тежки онкологични заболявания, една година е прекалено голям срок и застрашава живота на пациентите.
Не може пациент с пряка опасност за живота да чака една година да бъде взето решение за осигуряване на скъпо и животоспасяващо лечение.
Разбираме желанието на здравите здравни чиновници от институциите да спестяват публични средства, но не е редно това да става за сметка на например тежко болни онкологично болни пациенти, за които новото лекарство е единствен шанс за спасяване на живота.
В тази връзка предлагаме преразглеждане на казуса и осигуряване на реимбурсация по Наредба 40 на три месеца.

С уважение: Пенка Георгиева

08-01-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio