Неделя, 26.05.2024

Важно:

Отчет на Фонд за лечение на деца за 2016 г.

Отчет на Фонд за лечение на деца за 2016
Отчет на Фонд за лечение на деца за 2016

 

 

Пациентски организации „Заедно с теб“ предоставяме Отчета за 2016 г. на Център „Фонд за лечение на деца“

Според мен, в качеството ми на член на Обществения съвет от месец октомври 2016 г. администрацията на Фонда работи добре. Членовете на Обществения съвет подхождат отговорно към всяко едно дете. Споровете, които възникват като цяло са медицински и решенията са в интерес на децата. Възникващите понякога технически грешки се поправят в срок.

Ние като пациентски организации имаме редица конструктивни забележки към Правилника на Фонда и ще ги предоставим на ръководството на Министерство на здравеопазването за преразглеждането му. Могат да бъдат направени редица промени, касаещи медицинските изделия и обществените поръчки, ЛКК, становищата от експертите, специфични лечения като фибротомиите например, които ще улеснят достъпа на децата до лечение, финансирано от Фонда.
Тъй като често получаваме запитвания дали си струва да се кандидатства към Фонда за отпускане на средства, се обръщаме към родителите да бъдат активни и да подават заявления за финансиране.
Пациентски органнизации „Заедно с теб“ изградихме Национална мрежа „Активни граждани за подпомагане на деца от Фонда за лечение на деца“ и имаме обратна връзка с родители от цялата страна.
При възникващи въпроси и съмнения сме на разположение за помощ и съвети.

 

Отчет на Фонда за лечение на деца за 2016 г.

Брой решения 1 498
Брой решения, с които е отпуснато финансово подпомагане 1 375
Брой откази за финансиране на подадените заявления 123
Брой решения за финансиране на лечение на деца в чужбина 326
Брой решения за финансиране на лечение на деца в България 1 049


Финансово изражение на взетите решения през 2016 г.

Средства за лечение на деца в България 6 877 579.01 лева
Средства за лечение на деца в чужбина Австрия 606 469,95 лева
Белгия 98 088.79 лева
Великобритания 370 919,63 лева
Германия 10 685 567.00 лева
Израел 113 747,61 лева
Италия 1 036 989.89 лева
Люксембург 58 227.11 лева
Русия 25 413.87 лева
САЩ 70 246.98 лева
Сърбия 195 094.04 лева
Турция 821 238.29 лева
Франция 395 976.46 лева
Швейцария 119 610.87 лева
ОБЩО 13 страни 14 597 590,50 лева


Изплатени средства за лечение на деца през 2016

Средства за лечение на деца в България 4 173 798.04 лева
Средства за лечение на деца в чужбина 5 300 695.68 лева
Средства за настаняване на деца в чужбина по време на тяхното лечение 600 313.07 лева
Средства за осигуряване на транспорта на деца, които отиват в чужбина на лечение 687 400.50 лева
Средства за осигуряване на преводачески услуги на деца, които се лекуват в чужбина 82 824.15 лева
ОБЩО СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ 10 845 031,40 лева

 

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

04-02-2017 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio