Неделя, 14.04.2024

Важно:

Отчет на Фонда за лечение на деца за периода януари-март 2017 г.

Отчет Фонд за лечение на деца
Отчет на Фонд за лечение на деца

 

 

 

От Пациентски организации „Заедно с теб“ ви предоставяме информация за работата на Фонда за лечение на деца за периода януари-феврури-март 2017 г.

 

 

 

 

- приети заявления – 319 деца

- взети решения от Обществения съвет – 312 деца

- одобрени заявления – положителни решения – 269 деца

- откази – 43 деца

- издаден формуляр S 2 съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност – за 75 деца

- изискани становища от външни експерти – 439

- получени становища от външни експерти – 399

 

Изплатени средства за финансово и организационно подпомагане – общо 2 547 982 лв

- за България – 1 046 175 лв

- за чужбина – 1 501 807 лв

От тях за транспорт: 68 234 лв; за престой 26 635 лв; за придружител на детето 46 308 лв.

Общата сума на приходите във Фонда лечение на деца за периода е 23 588 лв, като 18 198 лв са дарения, а останалите са от глоби, санкции, лихви и др.

 

Обръщам се към родители на деца, които се нуждаят от подпомагане от Фонда при проблеми с документите да ни търсят за съдействие.

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

13-04-2017 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio