Неделя, 26.05.2024

Важно:

Подкрепа за безплатно лечение на есенциална хипертония

Безплатно лечение на есеннциална хипертонния, Пациентски оргаизации Заедно с теб
Безплатни лекарства за есенциална хипертония

 

 

Становище
Относно: Безплатно лечение на есенциална (първична) хипертония от 01.01.2017 г.

Лечението е заложено от МЗ в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Наредба 10 от 24.03. 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели.


Пациентски организации „Заедно с теб“ считаме, че осигуряването на безплатно лечение на пациентите с есенциална хипертония (около 200 000 пациенти) е единствено в полза на нашето здраве, тъй като така ще се разшири достъпа до лечение на това социално значимо заболяване.


С есенциална хипертония у нас са 228 хил. души за 2015 г. В момента НЗОК плаща за медикаменти от 25 до 50 процента. Макар че те са евтини, много пациенти с есенциална хипертония не взимат лекарства редовно, тъй като понякога им е трудно да доплащат поради финансови причини или административни затруднения и небрежност, тъй като реимбурсацията е малка.
С решението на МЗ за пълно заплащане, пациентите с есециална хипертония ще се увеличат, защото повече хора ще искат да получават безплатни медикаменти, а така ще се подобри здравето на нацията. Сега НЗОК дава 9.4 млн. лв. на година за лекарствата на пациентите с този тип хипертония.

 

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

06-12-2016 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio