Неделя, 14.08.2022

Важно:

Подкрепа за мерки, предложени от БЛС за здравето на нацията

Декларация на БЛС от 9 юни 2017 г. в гр. Велико Търново, мерки
БЛС с мерки за запазване здравето на нацията

 

Пациентски организации „Заедно с теб“ подкрепяме призива и предложените мерки от БЛС за предотвратяване на нарастващото напрежение в здравеопазването и запазване здравето на нацията, изразени в Декларация от 9 юни 2017 г. в гр. Велико Търново.

 

Като пациенти сме разтревожени от наближаващите протестни действия на българските лекари поради неизпълнението на условията от НЗОК по НРД 2017 и заявяваме, че бихме ги подкрепили.

Пациентски организации „Заедно с теб“ не одобряваме системните нарушения на договорените условия в НРД 2017 от страна на НЗОК, изразяващи се в реализиране на икономии от касата при разпределение на бюджетите в болнична и извънболнична помощ; опит за подмяна на условия в НРД 2017 чрез едностранно издадени и несъгласувани с БЛС указания към РЗОК.  Тази практика в работата на НЗОК, наложена напоследък създава напрежение и разрушава доверието между пациенти и лекари, затруднява лечението и застрашава здравето ни.

 

Подкрепяме мерките, предлагани от БЛС, които са в интерес на пациентите, а именно:

  1. Обособяване на отделна сметка на НЗОК, по която незабавно да постъпват средствата от здравноосигурителни вноски, така че реалните постъпления да бъдат явни, включително и държавните трансфери, а управлението прозрачно.
  2. Актуализация на бюджета на НЗОК за 2017 г. и изчистване на дефицитите в бюджета на НЗОК от предходни години.
  3. Въвеждане на коефициенти за остойностяване и заплащане лечението на придружаващите основната диагноза заболявания.
  4. Самостоятелност на бюджета за лекарства и на този за медицински дейности, без възможност за прехвърляне на средства от единия към другия.
  5. Обвързване на продължаващото медицинско обучение с възнаграждението на медицинските специалисти.
  6. Въвеждане система за мониториране и стимулиране на качеството.
  7. Въвеждане на мораториум за разкриване на нови лечебни заведения за СИМП и болнична помощ за определен срок по преценка на министъра.
  8. Реално финансиране на държавно делегирани дейности за спешна медицинска помощ, профилактика и медицинска експертиза при адекватни и работещи  медицински стандарти и правила.

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

11-06-2017 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio