Вторник, 21.09.2021

Важно:

Покана за Общо събрание

ПОКАНА

Управителният съвет свиква Общо отчетно-изборно събрание на Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички“ на 29.01.2021 г. от 11 ч. в гр. София, ул. Цар Симеон 5, вх. Б при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността и представяне на отчет за бюджета на сдружението

2. Промяна в Устава на сдружението

Смяна на адреса и седалището на сдружението

Премахване на дръжността „заместник председател“

Променяне на броя на членовете на Управителния съвет и годините, за които се избират

Допълване на правомощията на Управителния съвет  за асоциирани членове и за Почетен председател

3. Освобождаване на членовете на Управителния съвет

4. Избиране на нови членове на Управителния съвет

5. Освобождаване на досегашния председател

6. Избиране на нов председател измежду членовете на новия Управителен съвет

7. Предложение за избор на Почетен председател на сдружението

8. Разни

Евгени Георгиев, председател

21.12.2020 г.

ПоканаСъгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio