Неделя, 19.05.2024

Важно:

Преместване на Държавна метадонова програма

Преместване на държавна метадонова програма
Несъгласие с преместването на Метадонова програма

 До:
д-р Петър Москов, Министър на здравеопазването

Копие до:
генерал проф. д-р Стоян Тонев, Председател на КЗ към 43 НС
г-жа Румяна Бъчварова, вицепремиер, Сектор здравеопазване
г-н Константин Пенчев, Омбудсман на Р България
Доц. Соня Тотева, Директор на Държавна психиатрична болница

Относно: Процедурата по преместване на Държавна Метадонова Програма за наркозависими пациенти от сградата на Националния Център по Наркомании НЦН и Държавната Психиатрична Болница ДПБ - ул. Пиротска № 117, гр. София

Уважаеми г-н Министър,

От името на Пациентски организации „Заедно с теб”, Асоциация за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата „Усмихни се”, Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”, Асоциация на пациентите със сърдечно-съдови заболявания, Фондация „Надежда 01“ и Асоциация Субвентум, ангажирани към защита правата на наркозависимите пациенти в България,
изказваме нашето несъгласие за преместването на Държавната Метадонова програма от Националния Център по Наркомании, ул Пиротска № 117 в МНОГОПРОФИЛНАТА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ. НАУМ“ – 4 КМ.
До нас достигна информация, че вече е проведена обществена поръчка за изграждане на къща към МБАЛНП „Св. Наум“ – 4 км, която е спечелена от една явила се фирма и преместването предстои. Ние също така имаме информация за наличието на подписка от болницата за отказ да приеме в района си лечението на наркозависими пациенти.
Като неправителствени организации, ангажирани към защита правата на зависимите пациенти, както и за превенцията и лечението на зависимости, считаме, че не е добро управленско решение разрушаването на една структура и изразходването на публични средства за нова база, а е необходимо само нейното оптимизиране, както и строгия контрол и регулиране на частните метадонови програми, в които не се извършва качествено лечение.

 
Преместването на Държавната Метадонова Програма ще застраши стабилността и лечението на пациентите, включени към нея.

Мотиви за оставане на държавната метадонова програма в сградата на Националния Център по Наркомании – НЦН и към Държавната психиатрична болница – ДПБ на ул. Пиротска № 117:
1. В сградата на НЦН и ДПБ на ул. Пиротска 117 в момента се намира специализираната Биохимична и серологична лаборатория на Държавната психиатрична болница, с назначен специално обучен лаборант от болницата, където наркозависимите пациенти си изследват безплатно ППК, както и правят изследвания за хепатит и СПИН. Когато циентите идват в Метадоновата програма, за да си получат активната заместваща субстанция, те са мотивирани и да си направят тези изследвания и това става бързо и лесно в една и съща сграда.
Трудно е да се мотивират наркозависими пациенти да пътуват от единия край на София до другия, а е напълно невъзможно да се задължат, поради нарушаването на правата им, да си правят тези изследвания, едно често поради липса на финансови средства за пътуване, второ и самото разстояние е предпоставка за демотивация.
По този начин ще се намали контролът върху разпространението на хепатит и СПИН.
2. В сградата на НЦН и на ДПБ на ул. Пиротска 117 има кабинети за специализирана терапевтична помощ за наркозависими пациенти. Разделянето на Метадоновата програма от терапевтичните кабинети ще затрудни силно работата с тези пациенти. Поради спецификата на заболяването зависимост пациентите се чувстват физически здрави и ако няма непрекъсната терапевтична работа, ефектът от метадоновото лечение ще е нулев.
3. Фактът, че Държавната Метадонова Програма се намира в близост до ромската общност е позволил във времето да се изгради доверие между ромите и работещите там, дори отношения на сътрудничество и респективно контрол на тази общност, и по-специално на контингента наркозависими оттам. Наличието на огромното физическо разстояние ще разруши този контрол и ще доведе до ескалиране на закононарушенията в района.
С оглед на тези мотиви, г-н Министър, се надяваме да проведете разговор със заинтересованите страни и да вземете решение, което ще е в защита на правата на наркозависимите пациенти.

 

С уважение: Пенка Георгиева

Пациентски организации "Заедно с теб"

 

30-11-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio