Сряда, 22.05.2024

Важно:

Приватизацията на лечебните заведения се отлага

Приватицация на болниците, Пациентски организации Заедно с теб
Приватизацията на болниците отпада

 

 

От Пациентски организации "Заедно с теб" сме притеснени относно приватизацията на лечебните заведения и изпълнението на спешната помощ.


Ако от забранителния списък за приватизация излязат всички болници, в които има Спешно приемно отделение - СПО, ще стане невъзможно да се диагностицират, лекуват и хоспитализират спешните пациенти. Ако има приватизация на лечебните заведения, спешните отделения трябва да се извадят от болниците и да се прехвърлят към Центровете за спешна медицинска помощ - ЦСМП на държавно финансиране. При това положение приватизираната болница, на територията на която се намира СПО, ще дава консултации и ще извършва лабораторни и образни изследвания след заплащане от държавата (или от пациента, който е здравноосигурен).

Така държавата ще трябва да изразходва публични ресурси за външни услуги на своите звена за спешна помощ.

Тези сложни финансови и междуструктурни отношения ще затруднят максимално дейността.
Всяка приватизирана болница ще подбира пациентите си и така всички полиморбидни и неплатежоспособни пациенти ще станат практически нехоспитабилни и за тях трябва да се предвидят болници за социално слаби.
Това е само един аспект от предлаганата приватизация на лечебните заведения, затова ние от Пациентски организации „Заедно с теб“ считаме, че трябва да има широка обществена дискусия, в която всички участници в здравната система да изложат своите мотиви, преди да се вземат управленски решения.
Считаме, че крайно време да има реформи, но нека те не бъдат за сметка на пациентите.

 

 
С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

01-07-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio