Понеделник, 22.07.2024

Важно:

Промени в Правилник на Фонд за лечение на деца

Промени в Правилник на Фонд за лечение на деца
Промени в Правилник на Фонд за лечение на деца

 

Позиция на Пациентски организации „Заедно с теб“ относно Проект на Правилник за допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“,  публикуван на сайта на Министерство на здравеопазването за обществено обсъждане от 29.08.2018 г. до 27.09.2018 г.

 

 

Считаме, че предлаганите промени с проекта на Министерство на здравеопазването са удачни и в интерес на децата.

§ 1. В чл. 3, ал. 1, т. 2 се създава изречение второ: „Фондът прави преценка на възможността да организира и финансира участие на чуждестранни медицински специалисти в страната по всяко заявление за подпомагане за лечебно-диагностични процедури и трансплантации в чужбина, и може да организира и финансира такова участие, независимо дали това е посочено в заявлението.“

В качеството ми на член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца и от името на Пациентски организации „Заедно с теб“ смятам, че финансирането на чуждестранни специалисти за участие в диагностика и лечение на децата в България съвместно с български екипи ще осигури от една страна качествена медицинска помощ от по-опитни лекари за определени заболявания, от друга страна ще даде увереност на родителите, че правят най-доброто за лечението на децата си. От трета страна, но не маловажна, ще се повиши капацитета на нашите екипи и в бъдеще тази инвестиция ще се възвърне многократно.

Поздравлениня за екипа на Министерство на здравеопазването за това предложение за нормативно задължение, което показва далновиднност и отговорност както за децата, така и за разумното изразходване на публични средства.

§ 2. В чл. 7, ал. 1, т. 16 се създава изречение второ: „Директорът на фонда може да сключва споразумения за съвместно възлагане на обществени поръчки с министъра на здравеопазването, в съответствие с чл. 8 от Закона обществените поръчки, като в тези случаи техническите спецификации за съответните изделия, апарати и уреди се изготвят от фонда.“

Приветстваме предложението на Министерство на здравеопазването за съвместно възлагане на обществени поръчки за медицинските изделия, от които се нуждаят децата. По този начин ще може администрацията на Фонда за лечение на деца да се възползва от експертния потенциал на екипите на министерството, а и така Министърът ще може да упражнява контрол върху провеждането на обществените поръчки. Надяваме се по този начин да бъдат контролирани публичните средства. В момента сме свидетели в Обществения съвет на финансиране на едни и същи медицински изделия на определени фирми  след обществена поръчка с цени с до 30 % по-високи.

 

 

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

28-08-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio