Понеделник, 24.06.2024

Важно:

Секциото по желание не е предмет на медицински стандарт

Секцио по желание
Секциото по желание не е обект на медицински стандарт

 

 

Инициативата на Министъра на здравеопазването за обсъждане на необходимостта от извършване на преглед на нормативната уредба, регламентираща организацията и качеството на дейностите при оказване на акушерска и неонатологична помощ

 

 

1. Има ли място в АГ стандарта цезаровото сечение „по желание"?

Позицията на Пациентски организации „Заедно с теб“ е, че не подкрепяме цезаровото сечение „по желание" и то не може да бъде обект на медицински стандарт.
Медицинският стандарт е юридически документ, който по същността си не може да дискутира процедури, които не са обосновани медицински.

На своите форуми Българското Научно Дружество по Акушерство и Гинекология (БНДАГ) има постигнат консенсус по въпроса и е прието становище за изричното спазване на медицинските индикации за цезарово сечение с цел превенция на ятрогенните усложнения и липсата на юридическа възможност за защита на лекарите при подобна позиция на пациента. FIGO и Европейската Асоциация по акушерство и гинекология също не препоръчват извършването на цезаровото сечение „по желание на пациента”.

Пациентски организации „Заедно с теб“ проведохме проучване в Здравен форум Е-здравей в социалните мрежи относно цезаровото сечение по желание (резултатите можете на видите на ТУК )


От анализа на анкетата и проведените дискусии считаме, че жената няма медицинската подготовка да прецени рисковете от секцио по желание, и имаме притеснението, че е възможно недобросъвестни медици с оглед на бизнес интереси да подтикнат жената към скъпо струващата процедура.
От анкетата е видно, че едва 7 % считат, че жената трябва сама да преценява, което приемаме, че е пренебрежимо малко.
Привържениците на нормативно уредено секцио по желание изтъкват мотива, че липсата му се замества в много случаи от „измислени” медицински индикации.
Нека Министерството на здравеопазването осигури адекватен контрол на т. нар. безконтролни медицински индикации за секцио. Изискват се ясно разписани правила на добрата медицинска практика и оторизирането на определен контролен орган, който да следи за спазването им (ИАМО, БНДАГ или др).
Очакваме и изготвянето на официално и пълно Информирано съгласие относно цезаровото сечение, което да дава нужната информация за ползите и рисковете.

2. Съдържание на основен пакет за диагнози и процедури в областта на акушерството и гинекологията и неонатологията, които изискват незабавен болничен прием и допълнителен пакет за диагнози и процедури, при които пациентите се хоспитализират на базата планов прием.

Включването на акушерската патология в основния пакет за диагнози и процедури, които изискват незабавен болничен прием, ще гарантира намаление на случаите с подценен риск от усложнения при бременност и раждане. Независимо, че това ще повиши хоспитализациите, ефектът от крайния резултат ще бъде положителен и в интерес на паациентите, както и като цяло ще намали разходите на публични средства, необходими за лекуване на усложненията.
Подкрепяме експертите в позицията им, че в областта на акушерството няма процедури, които биха могли да отпаднат или да се изнесат в амбулаторна дейност на болниците и/или извънболничната помощ.

3. Има ли е необходимост от занижаване изискванията за „жизнеспособен плод", възприети в Стандарта по акушерство и гинекология (граница от 26 г.с. и тегло от 800 гр.)?

Позицията на Пациентски организации „Заедно с теб“ е, че не съществува необходимост от занижаване изискванията за „жизнеспособен плод", възприети в Стандарта по акушерство и гинекология - граница от 26 г.с. и тегло от 800 гр.
Не може да се пренебрегне неблагоприятният ефект от приложението на асистираните репродуктивни технологии, които довеждат до значително нарастване на дела на преждевременните раждания. При реализиране на бременности с донорски материал при жени над 40 годишна възраст, извън повишения генетичен риск, са налице допълнителни предпоставки за патологичното протичане на бременността и преждевременно раждане.


С уважение: Пенка Георгиева, Пациентски организации „Заедно с теб”

15-09-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio