Неделя, 14.08.2022

Важно:

Ще имат ли достъп пациентите до онко лекарства?

 Ще има ли спокойствие за онкологично болните пациенти и кога?


И трябва ли институциите да ограничат достъпа на пациентите до онкологичните медикаменти, връщайки ги в Министерство на здравеопазването с неясни мотиви?


Уважаеми журналисти,
Пациентски организации „Заедно с теб” сме силно притеснени от полугласните изказвания от ръководството на Министерство на здравеопазването (МЗ) и от членове на парламентарната комисия по здравеопазване към 42-то НС относно контрола върху разходите за онкологични лекарства.
Разтревожени сме от заявленията, че редът и контролът са  били по-добри при централизирания търг на МЗ и че това положение трябва да се възстанови.

Каква е ситуацията с онкологичните медикаменти през 2012 г.?

От началото на 2012 г. лекарствената терапия за онкологични заболявания се финансира изцяло от НЗОК. Наблюдава се увеличение на разходите спрямо предходни години, когато онкологичните медикаменти се закупуваха от Министерството на здравеопазването чрез централизирана обществена поръчка.
Неизменно си задаваме въпроса защо разходите за онкологични медикаменти се увеличиха след преминаване на финансирането към НЗОК, както като пациенти, така и като организации, наблюдаващи внимателно работата на НЗОК?


Отговорът дава анализът на НЗОК от началото на 2013 г.

При финансирането на лекарствата за онкологичните заболявания от НЗОК, водеща роля при определяне на лечението имат лекарите според нуждите на пациента.
Към всяко лечебно заведение действа Клинична комисия по хематология, която определя терапията с оглед постигането на най-добър терапевтичен резултат пациента.
НЗОК само заплаща стойността на лекарствените продукти.


При провеждане на централизиран търг от МЗ е точно обратното – министерските чиновници определят какви количества от кое лекарство ще се закупят с оглед бюджетните възможности за всички пациенти ан блок, без да се съобразяват с това кое е най-ефикасното лечение за съответния пациент, а лекарите трябва да се вместват в рамките на наличните количества.


Друга причина за повишените разходи е увеличеното прилагане на по-ефикасни съвременни лекарства (моноклонални антитела, прицелна химиотерапия).


Ние като пациентски организации считаме, че българският пациент има право да получи най-доброто лечение, за да спаси живота си.
Нима всеки от нас не иска най-доброто и качествено лечение, ако от това зависи живота му или този на близките му?


След поемане на финансирането на лекарственото лечение на онкологични заболявания от НЗОК се наблюдава увеличение на приложението на съвременни медикаменти, които са златен стандарт и най-доброто лечение в европейските терапевтични ръководства. Прилагането на тези лекарства води до по-добро качество на живот и увеличена преживяемост спрямо конвенционалната по-евтина и нискоефективна химиотерапия, която обикновено беше „бюджетният избор” при търговете на МЗ.
Това обаче води и до по-висок разход за лекарства на преминал пациент, тъй като съвременната терапия е на значително по-висока стойност.


Но тук искаме да заявим на „бюджетните здрави здравни чиновници”: Искаме да получим качествена помощ за онкологично болните пациенти – по-добро качество на живот и по-дълга преживяемост!!!

Фактите говорят за удължаването на преживяемостта на пациенти с онкологични заболявания. При финансирането от НЗОК, вследствие на прилагането на съвременна терапия, наред с подобреното качество на живот, значително е увеличена преживяемостта на пациентите. Наблюдава се намаляване на смъртността (2.5 пъти в КОЦ Русе, например), което, наред с новодиагностицираните случаи, води до увеличение на общия брой лекувани болни.


И НЕКА ОТБЕЛЕЖИМ СЛЕДНОТО ЗА НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ:
При финансиране от НЗОК повече онкологично болни пациенти остават живи за по-дълъг период от време, което води до увеличени разходи за лекарства.


По времето на централизирания търг на МЗ по-високите нива на смъртност до известна степен са компенсирали новооткритите случаи, намалявайки общия брой лекувани пациенти и оттам задържайки разходите за лекарства.


Анализирайки тези факти и цифри, считаме, че при възстановяване на доставката на онкологични лекарства чрез централизиран търг от МЗ с голяма степен на вероятност ще се случи следното:
- МЗ провежда търг в рамките на определения бюджет, при точно определени количества. Надвишаването на тези количества е невъзможно без нова тръжна процедура.
- Прекъсване на лечението към края на годината поради изчерпване на количествата.
- С оглед вместване в определения бюджет ще бъде намалено прилагането на съвременна терапия за сметка на увеличено потребление на конвенционална по-евтина, но и по-нискоефективна химиотерапия.
- Увеличение на смъртността, съответно намаляване на преживяемостта на пациенти с онкологични заболявания, съответно по-малко на брой пациенти остават живи за същия период от време.
- Задържане и дори снижаване на разходите за онкологични лекарства.


В този смисъл, възстановяване на доставката на онкологични лекарства чрез централизиран търг от МЗ определено ще подобри контрола върху разходите за лекарства и има потенциал да донесе спестявания на бюджетни средства.
Това обаче ще бъде за сметка на месеци или години по-малко живот за пациентите, при значително по-лошо качество на живот.


„БЮДЖЕТНИТЕ ЗДРАВНИ ЗДРАВИ ЧИНОВНИЦИ” ЩЕ СПЕСТЯТ СРЕДСТВА ЗА СМЕТКА НА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ!

Показателен е фактът, че борейки се за своите права, между 2007 и 2011 г. десетки пациенти завеждат дела срещу МЗ за забавено и отказано лечение и ги печелят. От началото на 2012 година след смяната на модела на финансиране няма нито едно дело, заведено срещу НЗОК или лечебно заведение с предмет лекарствено лечение на онкологично заболяване.


Ние не сме забравили и листите на чакащи онкологично болни пациенти, когато медикаментите се финансираха от МЗ!

Идеята да се върне финансирането на лекарствата за онкологични заболявания в МЗ има и други измерения – контролирането на количествата закупувани медикаменти от администрацията на базата на неясни критерии създава много повече възможности за облагодетелстване в сравнение със сегашната система,


При финансирането от НЗОК всеки пациент е с равни права, лечението му Е ПРОЗРАЧНО, нужните количества медикаменти се определят от лекарите на базата на съвременните медицинските стандарти за лечение на онкологични заболявания.

Какво ще избере Министерството на здравеопазването?
Спестени бюджетни средства (може би?) срещу по-лошо качество на живот и намалена преживяемост на онкологично болните пациенти.
Удобно?
А ще позволим ли?
Отговорът:
От нас зависи…
А Заедно с теб можем да спасим нечий живот!

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

02-07-2013 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio