Понеделник, 27.09.2021

Важно:

Цинизъм: МЗ не работи, но пожелава кураж на пациентите

Министерство на здравеопазването не работи, няма стратегия за борба с наркотиците
Министерство на здравеопазването е безотговорно към наркозависимите.
 

Цинизъм: Министерство на здравеопазването не работи и пожелава „кураж” на българските пациенти

 
По повод на снемането на доверието ни от Министъра на здравеопазването, г-жа Таня Андреева, заради безотговорност на Министерство на здравеопазването към превенцията и лечението на зависимостите – наркотична и алкохолна, БНТ 2 първа излъчи репортаж по темата преди две седмици.
Днес, 26 април 2014 г., събота, имаше имаше продължение на темата на БНТ 2 с включване от Министерство на здравеопазването с участието на г-жа Фани Михайлова – началник отдел в дирекция „ЛПМИНВ”.

Национална стратегия за борба с наркотиците за 2014 г. няма

На въпрос журналиста, г-жа Даниела Спасова, кога ще има готова нова Стратегия за борба с наркотиците, г-жа Фани Михайлова отговори: „Кураж, ще има”.
Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.), по която миналата година бяха отпуснати средства за превенция и лечение на зависимости изтече в края на 2013 г, а Министърът на здравеопазването знае това от началото на мандата си през юни 2013 г.
Г-жо Министър, така ли смятате да работите?
Или по скоро да не работите?
Вашият служител нищо не споменава за Национална програма, по която единствено могат да се вземат средства по чл. 53 от Закона за здравето от акциза на цигарите и алкохола.
На фона на зачестилите репортажи с оплаквания от граждани, пострадали от наркозависими, на фона на репортажи (Нова телевизия) за злоупотреби в метадоновите програми, които са обърнали зависимостта на бизнес с мълчаливото съучастие на Министерство на здравеопазването поради липса на контрол, на фона на ескалиращото обществено напрежение, смятате ли да предприемете реални действия?
Или поне да излезте от уютния си кабинет и да се извините на българските майки на зависимите пациенти, които също плачат!!!

 

 

=======================================================
Откъс от съобщението на Пациентски организации „Заедно с теб” от 7 април 2014 г за снемане на доверие.
На 6 април 2014 г. Министър Андреева обясни пред медиите, че вече втора година искат процента от акцизите върху цигарите и алкохола, които по закон се полагат на здравеопазването, да влязат в здравната система, сега той отива директно в държавния бюджет. „Така биха се използвали много средства за здравеопазване".
И как точно Министър Андреева иска процента от акциза на цигарите и алкохола?
Това е или подвеждане на обществото, или липса на компетентни съветници на Министъра.
Според действащия в момента чл. 53 от Закона за здравето, единственият начин да бъдат получени тези средства за наркозависимите и алкохолно зависимите пациенти е наличието на Национална програма за превенция и лечение на зависимостите.
Поради безхаберието и безотговорността на Министерство на здравеопазването към зависимостите, няма действаща такава в момента, и тези средства няма как да бъдат получени.
Дори Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.), по която миналата година бяха отпуснати средства за превенция и лечение на зависимости (но не от този чл. 53), изтече.
Чл. 53. (1) Министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи съвместно с неправителствените организации създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като:
1. осъществява промотивни и профилактични дейности;
2. осигурява достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
(3) (В сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
(4) Общините приемат и осъществяват регионални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Последните месеци се натрупаха няколко грешки на Министерство на здравеопазването в различни области и въпреки разбиранията ни за подкрепа и диалог, не можем повече да правим компромиси за сметка на пациентите.
Ние сме пациентите и нямаме нищо друго, освен нашата борба за здраве!

С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

26-04-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio