Сряда, 19.06.2024

Важно:

Удовлетворение от Национална програма за детско и майчино здраве

Национална програма за детско и майчино здраве
Национална програма за детско и майчино здраве
 

 

От Пациентски организации „Заедно с теб“ изразяваме удовлетворение от представената Национална програма за детско и майчино здраве на Министерство на здравеопазването.

 

 
С така представената Национална програма от д-р Петър Москов и екипа на Министерство на здравеопазването се очертава възможност да се подсигури РАВЕН ДОСТЪП за диагностика, лечение, какго и за използване на апаратура за високо специализирани изследвания за всички пациенти от цялата страна, а провеждането на лечение в амбулаторни условия ще намали хоспитализациите.

 

В началото на 2015 година ние обявихме нашите приоритети в здравеопазването, а през февруари организирахме Първи Национален дискусионен форум „България за децата на България“ в Парламента, за да заявим и да обобщим исканията ни за грижата за децата на България и женското здраве.

С профилактика се установяват в много ранна фаза определени заболявания, провежда се бързо и навременно лечение, което предотвратява по-нататъшни усложнения, костващи скъпо струващи изследвания, медикаментозно и евентуално стационарно лечение, а така ще се повиши и икономическата ефективност от изразходването на публичните средства.
В Националната програма се очаква да бъдат включени също така обучение и обмен на добри практики между медицинските лица в училищата и детските градини, както и общопрактикуващи лекари за профилактика на основните значими заболявания при децата, а също така и иновативни схващания за навременното лечение.
Задачите, които една такава Национална програма за детско здраве си поставя са: създаване на управленски орган, на високо специализирани центрове с експертен екип, които да провеждат специализираните прегледи и високо технологични изследвания, Национален обучителен център.
В процеса на провеждането на прегледите, наблюдавайки нуждите на пациентите, ще се осигури разширяване на таргетните групи и включването на лекари от други специалности.
Пациентски организации „Заедно с теб“ благодарим на ръководството на Министерство на здравеопазването за изпълнението на ангажиментите към детско и женско здраве, за диалога, който имаме и пожелаваме здраве и успех.

 

С уважение:

Пенка Георгиева, председател Пациентски организации "Заедно с теб"

 

 

 

 

04-08-2015 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio