Петък, 24.05.2024

Важно:

Вот на недоверие на Министъра на здравеопазването заради Фонд за лечение на деца

Вот на недоверие на Министъра на здравеоазването заради Фонд за лечение на деца
Вот на недоверие на Министъра на здравеопазването

 

Пациентски организации „Заедно с теб“ обявяваме вот на недоверие на Министъра на здравеопазването, г-н Кирил Ананиев, заради заплаха за живота на деца, нуждаещи се от лекарства, заплащани от Център Фонд за лечение на деца (ЦФЛД).

На заседание (20 март 2019 г.) на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца беше съобщено, че фирмите, доставящи лекарства на болниците отказват да изпълняват заповеди на Директора за лекарства за нуждаещите се деца, въпреки взетите положителни решения. Отказите касаят заповедите за отпускане на нерегистрирани лекарстава от заседанието на 6 март, а вече и тези от 20 март.

Обяснено ни беше, че отказите на фирмите са заради несигурността от закриването на Фонд за лечение на деца. Тъй като тези лекарства не са регистрирани, болниците трябва да заявят нужните количества в ИАЛ и тази процедура отнема още 10 дни. Това още повече ще затрудни работата на болниците, лекарите и ще застраши живота на децата.

На 6 март одобрените от Обществения съвет медикаменти, незаплащани от НЗОК, са за 18 деца, а на 20 март – 20 деца.

Пациентски организации „Заедно с теб“ считаме, че Министерство на здравеопазването подходи безотговорно към децата с тежки заболявания, най-често онкологични, затруднявайки лечението им.

Министърът на здравеопазването разруши една добре работеща структура и хвърли лечението на децата в неясноти и хаос.

Вотът на недоверие към Министъра на здравеопазването е и заради необмисления и некомпетентен проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, отнасяща се за закриването на ЦФЛД  и преминаването на лечението на нуждаещите се деца към НОЗК, а именно:

  • Неясноти относно осигуряването на лекарства оф лейбъл, предимно последно поколение за онкологични заболявания;
  • Липса на информация за контролиране на цените на медицинските изделия, което означава липса на контрол на разходите на публични средства чрез обществени поръчки. Контролът чрез ЗОП е нужен и като гаранция, че икономическите интереси на лекарите няма да надделеят над медицинската целесъобразност в избора на терапевтичен план.
  • Неадекватен срок от 3 дни за представяне от родителя на липсващи документи към заявлението и заплахата от прекратяване на заявлението.
  • Неадекватни правила за взимане на решения (с повече от половината от присъстващите)
  •  Неяснота относно финансирането на лечение извън Европейския съюз – ограничаване на правото на лечение по медицинска обосновка, а и често лечението извън ЕС е дори по-евтино.
  • Неяснота относно заплащането на хонорари на специалисти в чужбина извън формуляр S2.
  • Неясноти относно задължително изискване за комплексен план за лечение към заявлението, при положение, че част от децата кандидатстват за диагностициране.
  • Липса на информация за заплащане на генетични изследвания.
  • Поради некомпетентност е заложен нереален срок за разглеждане на заявления за лечение в чужбина извън ЕС.
  • Липса на възможност български лекари да се обучават в чужди болници, придружавайки детето.

 

НЗОК няма експертен потенциал да се справи, хаосът ще се задълбочи, заплахата за децата е реална.

Вотът на недоверие към Министъра на здравеопазването е и заради липсата на отговори на изпратени писма, размотаването с единствена цел проблемите да се разминат, нежелание за поемане на отговорност и даването на размити политически обещания и сапунени балони, включително и за изграждането на Национална детска болница.

#Министър Ананиев, спите ли добре?

 

Изказваме благодарност на Директора на Фонда за лечение на деца д-р Георги  Деянов и екипа му за експедитивната и отлична експертна работа по подготовката на документите на децата, личната отговорност и висока компетентност.

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

21-03-2019 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio