Събота, 13.04.2024

Важно:

Втори вот на недоверие на Министър Андреева

Недоверие на Министър Андреева
Вот на недоверие на Министър Андреева.
 

 Министър Андреева без нашето доверие поради безхаберие към зависимите пациенти

Снемаме доверието си от Министър Андреева заради безотговорност на Министерство на здравеопазването към превенция и лечение на зависимостите – наркотична и алкохолна.


Последните месеци се натрупаха няколко грешки на Министерство на здравеопазването в различни области и въпреки разбиранията ни за подкрепа и диалог, не можем повече да правим компромиси за сметка на пациентите.
Ние сме пациентите и нямаме нищо друго, освен нашата борба за здраве!

 

 
В неделя (6 април 2014 г.) Министър Андреева обясни пред медиите, че вече втора година искат процента от акцизите върху цигарите и алкохола, които по закон се полагат на здравеопазването, да влязат в здравната система.  „Така биха се използвали много средства за здравеопазване".

 
И как точно Министър Андреева иска процента от акциза на цигарите и алкохола?

Това е или подвеждане на обществото, или липса на компетентни съветници на Министъра на здравеопазването.


Според действащия в момента чл. 53 от Закона за здравето, единственият начин да бъдат получени тези средства за наркозависимите и алкохолно зависимите пациенти е наличието на Национална програма.
Поради безхаберието и безотговорността на Министерство на здравеопазването към зависимостите, няма действаща такава в момента, и тези средства няма как да бъдат получени.
Дори Националната стратегия за борба с наркотиците (2009-2013г.), по която миналата година бяха отпуснати средства за превенция и лечение на зависимости (но не от този чл. 53), изтече.

Член 53 от Закона за здравето, уреждащ превенцията и лечението на зависимостите

 Чл. 53. (1) Министърът на здравеопазването и други компетентни държавни органи съвместно с неправителствените организации създават условия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества, като:
1. осъществява промотивни и профилактични дейности;
2. осигурява достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица.
(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват чрез национални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
(3) (В сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Едно на сто от средствата, постъпили в държавния бюджет от акцизите върху тютюневите изделия и спиртните напитки, се използват за финансиране на националните програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.
(4) Общините приемат и осъществяват регионални програми за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.


С уважение: Пенка Георгиева
Пациентски организации „Заедно с теб”

07-04-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio