Сряда, 05.10.2022

Важно:

Закон за здравето: Глоби за нарушени права на пациентите

Закон за здравето: Глоби на нарушени права на пациентите
Закон за здравето с нови глоби за нарушени права на пациентите

Позиция на Пациентски организации „Заедно с теб“ относно

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, публикуван за обществено обсъждане на сайта на МЗ, касаещ глоби за нарушени права на пациентите

 

Член 221 се изменя така: „Чл. 221. (1) Който наруши правата на пациент, регламентирани с този закон и с нормативните актове по прилагането му, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 500 до 1500 лв.“ (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от лечебно заведение, се налага имуществена санкция в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 6000 лв.“

 

Предложението за санкции за физически лица и лечебни заведения при нарушаване на правата на пациента е добра идея, тъй като в момента физическите лица, които чрез действие и/или бездействие нарушават правата на пациента остават без контрол. Считаме, че специалната норма за нарушители - физически лица ще даде повече сигурност на пациентите. Размерът на глобите и имуществените санкции е приемлив.

Обаче от сигналите, които получаваме Пациентски организации „Заедно с теб“ стигаме до извода, че пациентите се страхуват да подават оплаквания, камо ли да търсят административни наказания.

Да не говорим, че масово институциите не отговарят на жалбите на пациентите в законово установения срок. Затова според нашите пациенти това предложенние е по-скоро опит да се отчете дейност в посока защита правата ни.

Ние очакваме и бихме искали да има по-добър диалог с институциите, както и със съсловните организации, като организирането на съвместни информационни кампании за повишаване на доверието към лекарите.

За съжаление не срещаме желание за сътрудничество от страна на новото ръководство на БЛС и въпреки нашата толерантност това допълнително ще създаде напрежение през есента, тъй като и нашето търпение има граници.

 

С уважение: Пенка Георгиева  

Пациентски организации „Заедно с теб”

07-08-2018 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio