Сряда, 17.08.2022

Важно:

Законопроект за управление на НЗОК

Законопроект за управление на НЗОК
Необходим е контрол над НЗОК

 

 

 Позиция на "Пациентски организации  "Заедно с теб" относно ново управление на НЗОК

 

 СТАНОВИЩЕ

Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване 

 (разгледан на първо четене в Комисия по здравеопазване на 7 ноември 2013 г.)

Пациентски организации „Заедно с теб” считаме, че предлаганите промени с настоящия проект, свързани с нормативното уреждане на органите на управление на НЗОК, статута на служителите на НЗОК и прекратяване на договорите с изпълнителите на медицинска помощ при отчитане на дейност, която не е извършена, са навременни и необходими.

 
Със законопроекта се предлага промяна в управлението на НЗОК от сега съществуващото двустепенно, включващо Надзорен съвет и управител, в тристепенно управление: Събрание на представителите, Контролен съвет, Управителен съвет и директор.

 
Подкрепяме предложението именно Събранието на представителите, състоящо се от 25 представители на осигурените лица, работодателите, общините и държавата, които предстои да бъдат прецизирани между първо и второ четене, да утвърждава проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК. По този начин повече участници ще бъдат ангажирани с взимането на решения относно бюджета на НЗОК.

 
Създаването на Контролен съвет, който да упражнява общ контрол върху дейността на управителния съвет, директора на НЗОК и директорите на РЗОК, ще подобри разходването на публични средства. Управителният съвет ще осъществява контрол върху оперативната дейност на директора по изпълнението на бюджета, НРД и дейността на НЗОК.

 
Относно предвидената възможност за прекратяване на договори с изпълнители за медицинска помощ, която е отчетена, но не е извършена, считаме, че е необходима и ще затегне дисциплината, контрола при недобросъвестни изпълнители и ще даде възможност за отговорно изразходване на публичните средства.

 

 
Настоящият законопроект ще гарантира прозрачност в управлението на НЗОК именно поради участието на повече представители в органите на управление и контрол.

С уважение: Пенка Георгиева

08-11-2013 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio