Сряда, 17.04.2024

Важно:

Академичен форум на Институт по иновации за интелигентен разтеж

Пенка Георгиева, Академичен форум по иновации, Институт по иновации
Пенка Георгиева, Академичен форум по иновации

 

Иновациите за интелигентен растеж

Лекари и експерти от страната и чужбина обсъдиха значимостта на иновациите в здравеопазването на Академичен форум

гр. София, 27 юни 2014 г.

На 27 юни в Радисън Блу Гранд Хотел в София се проведе първият по рода си Международен Академичен форум по иновации, организиран от Института по иновации.

По време на събитието беше обявено създаването на Комитет по иновациите, чиято задача е да изготви Меморандум и Проект на Национална програма по иновациите съвместно с всички заинтересовани страни.

Участие в Академичния форум взеха водещи експерти от Холандия, както и елитът на академичната общност в България, представители на медицински дружества, институциите, Съюза на медицинските специалисти в България, Български фармацевтичен съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България, Българското сдружение по иновативна медицина, медии.
Сред официалните лица на събитието бяха Посланикът на Холандия, Негово превъзходителство Том Ван Оорсхот, г-жа Миглена Желева, представляваща Посолството на Великобритания, проф. д-р Чавдар Славов, зам.-министър на здравеопазването. Те заедно със здравни експерти от страната и чужбина обсъдиха иновативните образователни системи и технологии в здравеопазването, иновациите в различни сфери на здравеопазването – онкология, радиология, кардиология, както и възможностите за финансиране на иновациите чрез европейските програми и др.

Академичен форум по иновации, Пациентски организации Заедно с теб, Пенка Георгиева

Лектори на първия по рода си Международен Академичен форум по иновации бяха проф. Васил Хаджидеков, проф. Здравка Валерианова, доц. Иво Петров, доц. Весела Стойнова, г-жа Радмила Филева, г-н Деян Денев, проф. Илко Гетов, г-жа Ноли Макларън, г-н Ханс Блумендал, г-жа Пенка Георгиева.
Специалистите, взели участие в Академичния форум, постигнаха единодушие по отношение на основните приоритети в здравната система към момента, а именно: консолидиране на болничните заведения и изграждане на специализирани високотехнологични болници; замяна на остарялото болнично оборудване с високотехнологично; информиране на пациентите за нуждата и значимостта от превенция и профилактика; нуждата от иновативни образователни програми за повишаване на квалификацията и специализацията в здравния сектор.

„От огромно значение е иновациите и новите технологии да бъдат основен приоритет в Националната здравна стратегия. Само тогава ще бъдат създадени механизми за модернизиране на здравеопазването в страната. Държавата трябва да се ангажира да осигури интелигентна среда за иновациите. Сред целите на Института по иновации е и революция в съвместната работа между публичния и частния сектор чрез партньорства в разработването на иновации. Иновациите трябва да са основен критерий за избор на бенефициенти по европейски и всички други донорски програми, съобразно изискванията на ЕК, както и за избор на изпълнители в обществени поръчки в сферата на здравеопазването, образованието и науката.

Ние работим за насърчаване въвеждането на иновации във всички сфери, с приоритет в здравеопазването, образованието и бизнеса. Подобряваме сътрудничеството между бизнеса, научните институти и висшите учебни заведения за повишаване на иновационния потенциал в страната. Вярваме, че инвестициите и трансферът на добри практики от ЕС към България в разработването на иновативни продукти и услуги ще спомогне за предоставянето на по-качествена здравна грижа и по-добри условия на живот за хората.

Избрахме първият по рода си Академичен форум по иновации да е с фокус върху здравеопазването, защото за нас грижата за здравето е на първо място и ежедневно трябва да се полагат усилия за подобряването й. Новите технологии могат чувствително да подобрят ефективността на здравеопазването, което от своя страна ще направи разходите контролируеми.”, сподели модераторът на Академичния форум, Пенка Георгиева.

Един от акцентите в събитието беше обявяването на Комитета по иновации, чиято основна задача е да изготви и съгласува с всички заинтересовани страни Проект на Национална програма по иновациите, която да бъде представена пред Комисия по здравеопазване през есента, за да има възможност за търсене на парламентарен консенсус.

Приоритетна задача на Комитета, участие в който могат да вземат здравни специалисти, експерти, общественозначими личности и лидери, е дефинирането на иновациите като основа и фокус в европейските оперативни програми и документацията за обществени поръчки, както и инициирането на постоянен и структурен диалог за иновациите между всички заинтересовани страни.

По време на дискусионния панел участниците във форума споделиха своите идеи и препоръки за това как българското здравеопазване да стане по-високотехнологично, по-ефективно и с по-високо качество. Всички мнения и предложения бяха обобщени в Меморандум от пет точки, който ще бъде разпространен до ресорните институции, здравни експерти, бизнеса, медиите и др.

Събитието беше организирано с подкрепата на Асоциацията „Корпоративна социална отговорност – България” ( www.csrbg.com) и Филипс България.

ИНСТИТУТ ПО ИНОВАЦИИ

Здравен форум Е-здравей

27-06-2014 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio