Неделя, 14.04.2024

Важно:

Нов проект на Институт по иновации: Общественото здраве - предивикателства и решения

проект на Институт по иновации: Общественото здраве
Проект на Институт по иновации за обществено здраве

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартира нов проект на Институт по иновации: „Национална кампания: Общественото здраве - предизвикателства и решения“ за рисковете от тютюнопушене, затлъстяване, неконтролирани диабет и хипертония, грижа за денталното здраве".

Проектът е свързан с актуални проблеми от областта на общественото здраве като тютюнопушене, затлъстяване, неконтролирани диабет, хипертония и други. Тютюнопушенето, нездравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол са основните фактори за развитие на редица хронични незаразни болести – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични респираторни болести и диабет. Тези заболявания са причина за 60% от всички смъртни случаи в световен мащаб. В България те са причина за 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението с 67,5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15,1%. Целта на проекта е да запознае обществеността с  честотата и осведомеността на обществото относно разпространение на рисковите фактори за развитие на тези заболявания, значението на профилактиката, превенцията и намаляване на вредата от тях, като стратегия за общественото здраве за редуциране на заболеваемостта от тези болести, съответно и на тяхното бреме за обществото. 

От Института по иновации  имаме желание да спомогнем за разпространението на информацията за вредата от тютюнопушенето,  за ползите от превенцията на тютюнопушенето, да насърчим отказа от тютюнопушене, както и да запознаем обществото с наличните по-малко вредни алтернативи за пушачите, което би довело до подобряване на общественото здраве, като цяло. Проектът се подкрепя от Филип Морис България.

Институт по иновации: „Национална кампания: Общественото здраве - предизвикателства и решения“

28-10-2019 | виж всички новини | 

comments powered by Disqus

Коментари
Съгласни ли сте с исканията на джи питата потребителската такса да е 5.10 лв?

[Виж резултатите]

Архив новини

Design and Development:
DREAMmedia Creative Studio